Lokality

Od roku 2010 spoločnosť EnergyPlant pracuje na realizácii veľkého skleníkového komplexu na Slovensku a v Chorvátsku. V rámci týchto komplexov budú holandské spoločnosti činné v oblasti skleníkového hospodárstva pestovať svoje produkty, a to s využívaním ekologických a trvalo udržateľných foriem elektrickej energie.
 

Slovensko, Podunajská nížina

Vo vzdialenosti približne 70 km od Bratislavy zástupcovia spoločnosti EnergyPlant v súčasnosti rokujú s miestnou samosprávou o troch potenciálnych vhodných lokalitách pre skleníkový komplex. S využívateľmi a vlastníkmi pôdy diskutujeme o možnostiach získania dlhodobých práv na využívanie pôdy. Predbežné vyhliadky sú pozitívne. Každá z týchto troch lokalít predstavuje  plochu o rozlohe 200 až 300 hektárov brutto.
 

Demografia

Slovensko je približne 1,3-krát väčšie ako Holandsko a v súčasnosti má 5,5 mil. obyvateľov. Hlavné mesto je Bratislava, ktorá leží na rieke Dunaj. Slovensko je hornatá krajina, ale má aj rozsiahle oblasti nížinatého charakteru, akou je aj Podunajská nížina. Podunajská nížina sa nachádza takmer v strede Európy. V okruhu 350 km okolo tejto oblasti žije približne 35 mil. potenciálnych konzumentov s narastajúcou kúpnou silou. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie a od 1. januára 2009 zaviedlo euro.
 

Podnebie

Slovensko je krajinou s kontinentálnym podnebím vyznačujúcim sa teplými letami a studenými zimami. Vplyv pohorí na Podunajskú nížinu je veľmi malý. V Bratislave je priemerná denná teplota v januári -2°C a v júli 21°C. Najchladnejší mesiac v roku je január, najteplejšie mesiace sú júl a august. Priemerný ročný úhrn zrážok v Podunajskej nížine (Bratislava a okolie) je 600 mm. Najviac zrážok spadne práve počas letných mesiacov. Najvyšší úhrn zrážok v Bratislave je v júli, v priemere 73 mm. Najsuchšie obdobie je od januára do apríla, s priemerným úhrnom zrážok 39-43 mm.  Priemerná ročná intenzita slnečného žiarenia v Podunajskej nížine je približne 1300-1350 kWh/m2.
 

Chorvátsko

Aj Chorvátsko ponúka možnosti na uskutočnenie realizácie o čosi menšieho skleníkového komplexu. Táto potenciálna oblasť leží 50 km juhovýchodne od Záhrebu a jej rozlohe je približne 150 hektárov. V tejto oblasti sa vyskytuje aj niekoľko geotermálnych prameňov. Lokalita je situovaná v blízkosti diaľnice E70, ktorá zabezpečuje priame spojenie so Slovinskom, Rakúskom a Talianskom (Pádska nížina). V súčasnosti prebiehajú rokovania o ďalších možnostiach.
 

Demografia

Chorvátsko sa rozprestiera na rozlohe 56 500 km2. Je teda 1,3-krát väčšie ako Holandsko. V Chorvátsku žije 4,5 mil. obyvateľov. Okrem hornatých oblastí sa nachádza v krajine aj množstvo nížinatých oblastí, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v povodí prítokov Dunaja. Chorvátsko zatiaľ nie je členom Európskej únie, avšak prístupové rokovania už boli zahájené. Vstup krajiny do EU je naplánovaný na rok 2013. Národnou menou je Kuna (1 euro predstavuje približne 7,2 Kuna).
 

Podnebie

V centrálnej časti Chorvátska prevažuje kontinentálne podnebie. Zimy sa vyznačujú miernym až stredným mrazom a pravidelnými snehovými zrážkami. Letá sú suché a teplé až horúce. Teploty už od februára bežne dosahujú hodnoty 15°C a viac. Po februári je pravdepodobnosť výskytu nočných mrazov s teplotami nižšími ako -5°C prakticky nulová. Priemerná ročná intenzita slnečného žiarenia v oblasti juhovýchodne od Záhrebu je približne 1250 – 1300 kWh/m2.